Carlsen-Langes Legatstiftelse

  Gammel Kjøgegaard
 Gammel Kjøgegaard
  Gammel Kjøgegaard
  Gammel Kjøgegaard

Ny direktør for Carlsen-Langes Legatstiftelse

Med virkning fra 1. august 2022 tiltræder Anders Toftegaard som direktør for Carlsen-Langes Legatstiftelse.

Anders Toftegaard er 49 år og uddannet forstkandidat fra Landbohøjskolen i København med supplerende skovbrugsstudier fra Georg-August Universität i Göttingen. Anders Toftegaard kommer fra en stilling som skovrider på Aalholm Gods, som han har bestridt siden 2003. Tidligere har han været forstassistent på Dønnerup Gods samt Den Suhrske Stiftelse.

Anders Toftegaard er desuden tilknyttet Forsvaret som reserveofficer og Christianssæde Gods som rådgivende bestyrelsesmedlem.

Anders Toftegaard afløser Søren From, som siden januar 2021 har ydet Legatstiftelsen midlertidig bistand til varetagelse af administrations- og ledelsesopgaver.

  

 

Telefonen er åben for henvendelser mandag - fredag kl. 08.00 - 10.00

 

 GRUNDTVIGSKULTURFESTIVAL

https://lof.dk/oest/grundtvig-2022/

 

 ___________________________________________________________________

Telefonen er åben: Mandag - fredag kl. 08.00 - 10.00


 

 

 

Hjemmesiden benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik over hjemmesidens trafik. Der bruges cookies fra 3. parts leverandører, bl.a.: Google Analytics. Den indsamlede statistik er anonym.

Cookies kan deaktiveres i den besøgendes browser, dog med en forringet brugeroplevelse som resultat.