Carlsen-Langes Legatstiftelse

  Gammel Kjøgegaard
  Gammel Kjøgegaard
  Gammel Kjøgegaard
  Gammel Kjøgegaard
 Gammel Kjøgegaard

Jagt


Der er 2 jagtkonsortier på Gammelkjøgegaard. Den ene jagt omfatter Køge Ås, Vasebæk og Krageskoven, og den andet omfatter Åshøjskoven.

Jagten i Åshøjskoven er på 385 ha med tilstødende landbrugsarealer på 38 ha, der tilsammen udlejes til et konsortie.

Til konsortiet i Åshøjskoven hører en god jagthytte, indeholdende stue/køkken med brændeovn. Her er borde/bænke til ca. 30 personer og køkkenet er udstyret med service m.v. Hytten indeholder ligeledes bad og toilet, og på 1. sal findes sovefaciliteter til ca. 6 personer.

Skoven og de tilstødende markarealer er beliggende vestsydvest for Køge, og er således centralt beliggende med gode adkomstforhold.

Skoven består overvejende af løvskov, med en række mindre søer, moser og skovenge, og der er udarbejdet en plan for en langsigtet og vildtvenlig drift af skoven.

Godset er indstillet på at medvirke til at udvikle jagten i samarbejde med jagtlejerne, således at jagten til stadighed udvikles og giver mange gode jagtoplevelser.

Der er en stor og stærk bestand af råvildt og en mindre bestand af dåvildt.

 

Vi henstiller til at publikum - fodgængere, ryttere, cyklister mv. undlader at færdes i skoven på de dage der er jagt.

 

Åshøjskoven:


Jagtdatoer 2023/2024:

Lørdag den 28. Oktober

Søndag den 19. November

Lørdag den 16. December

Søndag den 7. Januar. 2024

Lørdag den 27. Januar. 2024

 

 


 

Åsen/Fuglsang:


Jagtdatoer 2023/2024:

Lørdag 14. oktober

Lørdag 28. oktober

Lørdag 11. november

Lørdag 25. november

Lørdag 9. december 

Onsdag 27. december

Lørdag 6. januar

Lørdag 20. januar 

 Der kan udover de nævte datoer være dage hvor der er enkelte jægere i skoven.

 

 

 

 

Hjemmesiden benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik over hjemmesidens trafik. Der bruges cookies fra 3. parts leverandører, bl.a.: Google Analytics. Den indsamlede statistik er anonym.

Cookies kan deaktiveres i den besøgendes browser, dog med en forringet brugeroplevelse som resultat.