Carlsen-Langes Legatstiftelse

  Gammel Kjøgegaard
  Gammel Kjøgegaard
 Gammel Kjøgegaard
  Gammel Kjøgegaard

Legater


Carlsen-Langes Legatstiftelse har én årlig uddeling, og ansøgninger må for at komme i betragtning være indtastet i Stiftelsens elektroniske ansøgningsskema inden 1. november.

Der ydes kun støtte i mindre omfang til uddannelses- og studieformål samt rejser i tilknytning hertil.

  • Ansøgninger, der anses at falde uden for de i fundatsen anførte formål, besvares ikke.
  • Ansøgninger fra foreninger skal vedlægges foreningens vedtægter, seneste regnskab samt sidste årsberetning, hvis en sådan forefindes.
  • Carlsen-Langes Legatstiftelse er omfattet af indberetningspligt til det offentlige, hvorfor Cpr.nr. eller CVR.nr. skal oplyses. Ligeledes skal kontonummer oplyses.

Svar på ansøgninger, der imødekommes, vil sædvanligvis blive fremsendt inden udgangen af marts måned.

 

Stiftelsens uddelingsformål omfatter følgende 6 hovedkategorier:

 

Lindring af nød og elendighed

Støtte ydes til lindring af nød og elendighed; fattige syge i omegnen af Gammelkjøgegaard er fortrinsberettigede til at komme i betragtning.

Nød og Trang enkeltpersoner ansøg her.

Lokalforeninger/institutioner i Køge og omegn ansøg her.

 

Fremme af kristendommen

Støtte ydes til arbejdet i ord og skrift for kristendommens udbredelse og befæstelse.

Ansøg her.


Fremme af forst- og skovvæsenet

Støtte ydes til projekter, studier og skrifter, der kan medvirke til at ophjælpe skov- og trækulturen i Danmark eller fremme interessen for skovbrug.

Ansøg her.


Fremme af Landbrug, håndværk og bygningskunst

Inden for denne hovedkategori ydes støtte til nyttigt og dygtigt arbejde i Danmark, navnlig på håndværkets, landbrugets og bygningskunstens områder.

Ansøg her.

 

Litterære øjemed

Der ydes støtte til udgivelsen af skrifter og afhandlinger eller til studie- og undersøgelsesrejser.

Ansøg her.


Andet fædrelandsk eller almenmenneskeligt øjemed

Inden for denne hovedkategori er det overladt til bestyrelsens bedste skøn at støtte noget fædrelandsk eller almenmenneskeligt. I Praksis ydes især støtte til lokale foreninger, institutioner mv., der samler befolkningen om kulturelle og medmenneskelige formål.

Ansøg her.

 

 

 

Hjemmesiden benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik over hjemmesidens trafik. Der bruges cookies fra 3. parts leverandører, bl.a.: Google Analytics. Den indsamlede statistik er anonym.

Cookies kan deaktiveres i den besøgendes browser, dog med en forringet brugeroplevelse som resultat.